Press trip Park Mirakulum

Park Mirakulum hrad
Věnujte nám: < 1 minuty

Jméno klienta: Park Mirakulum (https://www.mirakulum.cz/)

Cíl projektu:

Ukázat novinářům areál zadavatele, představit jako místo rodinné zábavy, představit management a jeho vize. Tím získat u novinářů důvěru v nabízená témata i články a odstranit jejich strach z doporučení vlastním cílovým skupinám – čtenářům.

Řešení:

Se zadavatelem jsme dohodli cíle, strategii a obsah akce – návštěvy novinářů v areálu. Připravili jsme a rozeslali pozvánku, s novináři významných médií jsme projednali jejich účast osobně. Zorganizovali dopravu novinářů na místo a zpět. Zpracovanou tiskovou zprávu jsme předali i novinářům, kteří se akce nezúčastnili a jejich média byla pro publicitu tématu významná.

Užitek:

Zástupci médií se osobně seznámili s areálem. Vlastní zkušenost jim umožnila získat důvěru, poskytovat čtenářům relevantní informace a doporučení z areálu. Čtenáři médií byli osloveni vhodnými texty a článkům novinářů důvěřovali. To se projevilo ve zvýšené návštěvnosti areálu.

Park Mirakulum návštěva novinářů

Park Mirakulum návštěva novinářů a prohlídka areálu

Barbora Turková
Marketing & PR Specialist
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů