Jak napsat tiskovou zprávu?

Jak napsat tiskovou zprávu
Věnujte nám: 2 minuty

Cílem tiskové zprávy je informovat o významných událostech, změnách či uvedení nového produktu na trh. Zároveň by měla odpovídat na základní otázky kdo, co, kdy, kde, jak a proč.

Struktura tiskové zprávy je jednoduchá a co se jejího obsahu týče, měl by odpovídat metodě obrácené pyramidy – čím níže se informace nachází, tím méně je důležitá.

Co by v žádné tiskové zprávě nemělo chybět:

 • Poutavý titulek je základ úspěchu

Titulek je pro každou tiskovou zprávu klíčová věc, jeho úkolem je zaujmout, a proto je třeba mu věnovat pozornost. Měl by být výstižný, ne příliš dlouhý a zároveň dostatečně popisný, aby vystihoval podstatu tiskové zprávy.

Jako maximální délka titulku se doporučuje sedm slov.

 • Všechny důležité informace v prvním odstavci

První odstavec neboli perex je po titulku druhou nejdůležitější částí. Perex funguje jako jakási upoutávka na další materiál, která má přilákat pozornost. Může fungovat i jako samostatná krátká zpráva.

V případě, že se do médií celá tisková zpráva nedostane, by tak v těchto prvních několika větách mělo zaznít to nejdůležitější.

Jak napsat tiskovou zprávu

 • Přímá řeč dodá na významu

Tisková zpráva se bude lépe číst, bude-li proložena přímou řečí. Oživte obsah tiskové zprávy přímou řečí zúčastněné či zainteresované osoby. Měla by vyjadřovat postoj, stanovisko nebo sdělovat důležité informace k tématu.

Následně pak tato přímá řeč v textu funguje pro novináře jako ověřená citace, což jim usnadní práci.

 • Držte se pravidla, že méně znamená více

Tisková zpráva není beletrie, buďte struční a výstižní. Velké množství informací je v tomto případě spíše na škodu, vyberte vždy jen to nejdůležitější.

Šetřete superlativy typu nejlepší, nejvýhodnější. Co se rozsahu týče, je ideální se vejít na jednu stranu A4.

 • Volba vhodných fotografií
  Nepodceňte výběr ilustračních fotografií do textu. V médiích hraje obrazová složka stejně důležitou roli jako text.

  Připravte zajímavé a relevantní fotografie, které korespondují s tiskovou zprávou a vhodně ji doplňují.

  Jak napsat tiskovou zprávu

 • Nutné náležitosti

Tisková zpráva musí obsahovat i formální náležitosti ve svém úvodu a závěru.

 • v záhlaví stránky by mělo být uvedeno logo firmy či organizace
 • označení, že se jedná o tiskovou zprávu, aby s ním novináři mohli dále pracovat
 • domicil neboli místo, kde vaše firma sídlí či odkud zprávu píšete
 • datum vydání tiskové zprávy
 • v závěru by neměly chybět informace o firmě – působení, zaměření, historie, velikost, kontakt na jejího zástupce či PR agenturu

Potřebujete s napsáním tiskové zprávy pomoct? Obraťte se na nás.

Barbora Turková
Marketing & PR Specialist
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů