Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností Seteva s. r. o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Seteva s. r. o.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností Seteva s. r. o. , IČ 254 21 379, se sídlem Vrchlického 723,  460 14 Liberec 14, PSČ 460 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16804 a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.seteva.cz, v sídle či na pobočkách společnosti Seteva s. r. o., či při jiné činnosti zaměstnanců společnosti Seteva s. r. o. nebo ostatních osob společnost Seteva s. r. o. zastupujících při její obchodní i vnitřně-správní činnosti, a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.

Jsme právnickou osobou a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, data našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob.

Platí tedy i pro nás Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat našim zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

Koordinátor systému GDPR, na kterého se můžete obracet s dotazy ohledně problematiky ochrany osobních údajů ve firmě SETEVA s. r. o.: 

Ing. OTAKAR FRÜHBAUER email: OTAKAR@SETEVA.CZ, Tel.: 777 073 808

Dokumenty:

Politika GDPR

Informace pro zákazníky a obchodní partnery

Informace pro zaměstnance

Jmenování garantů + příloha "statut koordinátora"

Služby společnosti Google a soubory cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.  

Google Analytics zaznamenává chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a přehlednost.

Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google. 

1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Ke shromažďování informací o chování uživatelů na webové stránce dochází pomocí souborů cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webové stránky, které umožňují analýzu způsobu užívání webové stránky.

Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové stránce.

O používání souborů cookies jste byli informováni při vašem prvním přístupu na webové rozhraní.

Na tomto webu používáme následující cookies:

Cookies první strany – jsou nezbytné pro zajištění chodu webových stránek (krátkodobé). Zároveň využíváme dlouhodobé cookies pro sbírání agregovaných anonymních dat o návštěvnících webové stránky (Google Analytics).

Cookies třetí strany – cookies reklamních systémů, sociálních sítí, vložených videí, apod.

2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky. 

3. Jak Google využívá získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. 

4. Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro vás to znamená, že se vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem.

Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).

Uchazeči o zaměstnání

Účel: Vyřizování nabídek uchazečů o zaměstnání ve společnosti Seteva s. r. o., včetně administrace výběrových řízení.

Právní základ pro zpracování: Uzavření smlouvy

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro odpověď na nabídku uchazeče o zaměstnání anebo administraci výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici. V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracovávání jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a údajů z průvodního dopisu, životopisu a případných příloh těchto dokumentů.

Doba zpracování: Po dobu trvání výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici, maximálně však 6 měsíců.

Soutěže

Účel: Soutěže pro stávající zákazníky

Právní základ pro zpracování: Uzavření a plnění smlouvy

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro realizaci soutěže dle námi stanovených pravidel. Konkrétní rozsah zpracovaných osobních údajů závisí na povaze a pravidlech konkrétní soutěže. V rámci tohoto účelu může docházet zejména ke zpracovávání jména, příjmení, emailové a korespondenční adresy či telefonního čísla.

Doba zpracování: Po dobu uzavření a plnění smlouvy (pokud souhlas neodvoláte), nejvýše 3 roky od konce pořádání soutěže.

Účel: Soutěže se souhlasem

Právní základ pro zpracování: Souhlas subjektu údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro realizaci soutěže dle námi stanovených pravidel. Konkrétní rozsah zpracovaných osobních údajů závisí na povaze a pravidlech konkrétní soutěže. V rámci tohoto účelu může docházet zejména ke zpracovávání jména, příjmení, emailové a korespondenční adresy či telefonního čísla.

Doba zpracování: Po dobu uvedenou v souhlasu (pokud souhlas neodvoláte), nejvýše 3 roky od konce pořádání soutěže.

Zasílání obchodních sdělení

Účel: Zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb společnosti Seteva s. r. o. aktuálním zákazníkům

Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v možnosti realizovat přímý marketing v souladu s právními předpisy a informovat zákazníky o novinkách a produktech společnosti Seteva  s. r. o.

Abychom Vás mohli informovat o novinkách a akcích souvisejících s nabídkou našich služeb může vám být, pokud jste naším stávajícím zákazníkem, zasláno obchodní sdělení. Pokud si zasílání obchodních sdělení nepřejete, můžete vždy jednoduchým způsobem podat námitku proti tomuto zpracování. Námitku podejte buď podle pokynů obsažených v příslušném obchodním sdělení, nebo podle pokynů obsažených v tomto dokumentu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro vaše oslovení obchodní nabídkou.

V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracovávání jména, příjmení, telefonního čísla a emailové či korespondenční adresy.

Doba zpracování: Po dobu, po kterou s námi máte uzavřenou smlouvu (pokud nepodáte námitku), maximálně však 5 let.

Účel: Zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb společnosti Seteva s. r. o. se souhlasem

Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem spočívající v možnosti realizovat přímý marketing v souladu s právními předpisy a informovat zákazníky o novinkách a produktech společnosti Seteva  s. r. o.

Abychom Vás mohli informovat o novinkách a akcích souvisejících s nabídkou našich služeb může vám být, pokud jste naším stávajícím zákazníkem, zasláno obchodní sdělení. Pokud si zasílání obchodních sdělení nepřejete, můžete vždy jednoduchým způsobem podat námitku proti tomuto zpracování. Námitku podejte buď podle pokynů obsažených v příslušném obchodním sdělení, nebo podle pokynů obsažených v tomto dokumentu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro vaše oslovení obchodní nabídkou.

V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracovávání jména, příjmení, telefonního čísla a emailové či korespondenční adresy.

Doba zpracování: Po dobu uvedenou v souhlasu (pokud souhlas neodvoláte), maximálně však 5 let.

Vyřizování žádosti o telefonické kontaktování (skrze nástroj ZAVOLEJTE MI)

Účel: Vyřizování žádostí potencionálních zákazníků o telefonické kontaktování ohledně nabídky služeb společnosti Seteva s. r. o.

Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem.

Našim potencionálním zákazníkům umožňujeme požádat o zpětné kontaktování naším pracovníkem za účelem uzavření smlouvy o službách. Žádost je možné podat přes formulář umístěný na našich webových stránkách. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro vyřízení žádosti. Pokud nebude mezi vámi a naší stranou uzavřena smlouva v době 2 měsíců, budou vaše osobní údaje vymazány. V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracovávání jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Doba zpracování: V rozsahu pro vyřízení požadavku, nejdéle 2 měsíce.

Vyřizování žádosti za účelem uzavření smlouvy (skrze nástroje Objednat služby)

Účel: Vyřizování žádostí potencionálních zákazníků o vytvoření nabídky na služby společnosti Seteva s. r. o. za účelem uzavření smlouvy

Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy.

Našim potencionálním zákazníkům umožňujeme požádat o o vytvoření nabídky na služby společnosti Seteva s. r. o. za účelem uzavření smlouvy. Žádost je možné podat přes formuláře umístěné na našich webových stránkách. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro vyřízení žádosti. Pokud nebude mezi vámi a naší stranou uzavřena smlouva v době 2 měsíců, budou vaše osobní údaje vymazány. V rámci tohoto účelu dochází zejména ke zpracovávání jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Doba zpracování: V rozsahu pro vyřízení požadavku, nejdéle 2 měsíce.

Tyto zásady jsou účinné dnem 23. 5. 2018

Seteva s. r. o. provozovatel webové stránky www.seteva.cz

IČ: 25421379,  DIČ: CZ25421379, se sídlem Liberec 12, Vrchlického 723, PSČ 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16804