Autosalon Klokočka – Dětský den „S Klokočkou do světa“

Klokočka autosalon
Věnujte nám: 2 minuty

Záměr klienta:

Mediální publicitou pořádaného Dětského dne připomenout a představit autosalon široké veřejnosti, tentokrát jako společensky odpovědnou firmu.

K naplnění cíle:

Doporučili jsme pozvat novináře médií, jejichž osobní zkušenost a poznání jsou vhodné pro získání důvěry i pro následnou spolupráci. Služba zahrnovala sestavení strategie komunikace s novináři, jejich osobní pozvání, zřízení tiskového centra, rozhovory s účastníky akce. Sestavení tiskové zprávy, její distribuce médiím a následný lobbying k dosažení publicity. Monitoring médií a reporting.

Zúčastnili se:

10 novinářů (deníky, ekonomické tituly, internetové servery, společenské časopisy)

Monitoring:

Téma získalo publicitu ve více než 6 (šesti) monitorovaných médiích.

Užitek:

Akce byla prezentována jako „největší dětský den v Praze se konal u Klokočky“. Firma se tím zviditelnila bez dalších nákladů v médiích jako společnost společensky odpovědná. Velmi vhodná podpora zákaznické věrnosti a podpory u rodičů.

Plakát Dětský den

Plakát Dětský den – s Klokočkou do světa

Návstěvníci Dětského dne

Návstěvníci Dětského dne

Výstupy

klokocka pripadovka

Článek na webu Trendy zdraví

Největší Den dětí se slaví mezi koly

Článek na webu Madam Business

Největší Den dětí se v Praze slavil mezi koly

Článek na webu Já Rodič

Kristýna Macháčková
Social Media Strategist | Online Community Manager | Digital Marketing
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů