XHTML

XHTML je typ značkovacího jazyka, který spojuje jazyk HTML a XML. Propojení jazyků má sloužit jako prostředek pro tvorbu univerzálních webových aplikací nebo stránek. Webové stránky vytvořené tímto jazykem musí dodržovat přísnou strukturu kódování.