Povědomí o značce (Brand Awareness) 

Povědomí o značce je ukazatelem toho, do jaké míry cílové skupiny znají danou značku. 
Rozlišují se druhy znalosti na spontánní a podpořenou a zjišťuje se kvantitativní formou, kdy se spotřebitelům pokládají otázky typu kolik, kdy, jak často apod.

Sociální média

Sociální média

Zajistíme kompletní online marketing firemních sociálních sítí Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn, Twitter.
Více informací →
public relations

Public relations

Pomůžeme budovat důvěru a dobré jméno vaší firmě i jednotlivci. Zviditelníme společnost, výrobek nebo konkrétní značku. Získáte autoritu v očích čtenářů.
Více informací →
Marketingové strategie

Marketingové strategie

Sestavíme funkční a komplexní marketingový mix kanálů a činností. Ušetříme vám náklady do marketingových kanálů, které jsou pro váš produkt neefektivní.
Více informací →