Marketingový mix

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které na sebe vzájemně působí.

Základním marketingovým mixem je 4P (Product, Price, Place, Promotion).

V současné době se také využívá marketingový mix, který nahlíží na 4P z pozice kupujícího, nazývá se 4C (Customer Value, Cost to the Customer, Convenience, Communication).

Individuální školení

Individuální školení Facebook marketingu

Připravíme s vámi individuální návod na Facebook marketing přímo pro vaši firmu.
Více informací →
Marketingové strategie

Marketingové strategie

Sestavíme funkční a komplexní marketingový mix kanálů a činností. Ušetříme vám náklady do marketingových kanálů, které jsou pro váš produkt neefektivní.
Více informací →
Remarketing

Remarketing

Připravíme efektivní návrh strategie remarketingu z hlediska nákupního chování vašich zákazníků. Vytvoříme remarketingová publika, nastavíme kampaň.
Více informací →